Home  |   Diensten  |   Werkzaamheden  |   Tarieven  |   Algemene Voorwaarden  |   Contact

Diensten van De Dolte Administraties

De Dolte Administraties verricht werkzaamheden zowel voor bedrijven als voor particulieren op financieel en fiscaal gebied. Daarnaast levert De Dolte Administraties op financiële diensten op interimgebied: u kunt ons op interimbasis inschakelen als Controller, Hoofd Administratie of soortgelijke financiële functies.

Financiële Administratie

Voor het voeren van uw financiële administratie kent De Dolte Administraties verschillende mogelijkheden. Deze variëren van het volledig uitbesteden van uw financiële administratie tot het vrijwel volledig in eigen beheer voeren van uw administratie. Op basis van uw wensen kunnen wij volledig maatwerk leveren voor wat betreft de aan De Dolte Administraties uit te besteden werkzaamheden. Voordat we onze werkzaamheden voor u starten zullen wij in een kennismakingsgesprek met u afstemmen waaraan u behoefte heeft en vervolgens deze behoefte invullen. Als uitgangspunt hierbij geldt: hoe meer u zelf doet, hoe lager de kosten zullen zijn.

Afhankelijk van de afspraken boeken wij uw administratie, verzorgen bijbehorende aangiftes en leveren u maandelijks financiële rapportages vanuit de administratie. Natuurlijk kunnen wij op basis van de administratie maandelijks ook een balans en resultatenrekening opstellen, eventueel voorzien van analyses en toelichtingen.

Aan het einde van het jaar stellen wij uw jaarrekening en eventueel de bijbehorende deponeringsstukken voor de Kamer van Koophandel op. Ook kunnen wij voor u de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verzorgen. Na afronding van de jaarrekening verzorgen wij tevens de bijbehorende aangiftes voor Vennootschapsbelasting en/of Inkomstenbelasting

Ook andere financiële taken kunt u aan ons uitbesteden. U kunt hierbij denken aan facturatie naar uw klanten en debiteurenbeheer.

BTW-Aangifte

Wij verzorgen voor u de BTW-aangifte en dienen deze voor u digitaal bij de belastingdienst in. U ontvangst van ons een specificatie van het te betalen (of terug te ontvangen) bedrag, zodat u de betaling tijdig kunt verrichten. Ook opgaven voor Intracommunautaire Prestaties en Verwervingen kunnen wij voor u verzorgen.

Loonadministratie / Loonaangifte

U kunt bij De Dolte Administraties ook terecht voor uw loonadministratie, al dan niet gekoppeld aan het voeren van de financiële administratie. U ontvangt maandelijks digitaal de loonstroken zodat u deze op uw eigen briefpapier kunt afdrukken. Het aanleveren van de loonstroken op papier kan ook. Tevens ontvangt u een netto betaallijst. Wij verzorgen uw aangifte loonheffing en sturen deze elektronisch in naar de Belastingdienst. Voert u zelf uw financiële administratie en voert De Dolte Administraties de loonadministratie, dan ontvangt u natuurlijk ook een overzicht van de te boeken journaalposten per periode. U hoeft deze slechts over te nemen in uw eigen administratie.

Overige Fiscale Aangiften

Voor al uw fiscale aangiften kunt u bij De Dolte Administraties terecht. Wij kunnen voor u alle berekeningen uitvoeren zodat u zelf de aangiftes kunt doen. Door onze BECON-registratie bij de belastingdienst kunt u ons indien gewenst machtigen, zodanig dat wij voor u uw aangiftes kunnen indienen. U ontvangt dan van ons de specificatie zodanig, dat u tijdig voor betaling zorg kunt dragen.

Financieel Interim Management

Mocht u tijdelijk behoefte hebben aan extra capaciteit op financieel gebied, dan kunt u De Dolte Administraties inschakelen voor interim financiële werkzaamheden. Door onze jarenlange werkervaring, kunnen wij u ondersteunen als bijvoorbeeld Financial Controller, Business Controller, Hoofd Administratie of Financieel Manager. Mocht u interesse hebben, neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Particulieren

Voor u als particulier kan De Dolte Administraties uw aangifte IB verzorgen. Daar waar dit u veel tijd kost, is het voor ons gesneden koek. Wij werken met vaste tarieven voor particuliere aangiftes. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Tot slot

Bovenstaande zijn mogelijkheden voor onze activiteiten in relatie tot uw bedrijfsvoering. In onderling overleg is natuurlijk ook maatwerk mogelijk. Neem hiervoor contact met ons op.